Björn Kohlmann: ‘Nieuwe markten blijven zich grillig gedragen’

Interview Vakblad De Boomkwekerij 2-7-2018 online (verkorte versie)

Nieuwe markten als Turkije en China hebben de boomkwekerij met incidentele grote orders geholpen door de crisis te komen. Maar zo grillig als deze markten zich hebben gedragen, zo grillig zullen ze blijven. Dat zegt Björn Kohlmann, tot voor kort werkzaam bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode en nu zelfstandig ondernemer in Growfirm.

Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest in een veelheid aan functies bij Van den Berk, start Kohlmann een eigen adviespraktijk. Speerpunten zijn duurzaamheid en exportadvies.

Voor hij zijn keuze maakte, oriënteerde hij zich op de markt en analyseerde de ontwikkelingen in de boomkwekerij. De crisis heeft zijn sporen getrokken en zorgt nu voor een heroriëntatie van bedrijven. Een groep wil zich meer zelf gaan richten op de afzet. Die ondernemingen wil Kohlmann met zijn adviezen ondersteuning gaan bieden.

Voorraad weggewerkt

Hij heeft bij zijn oude werkgever ook ervaring met export naar nieuwe opkomende markten als Turkije en China. „Flinke orders uit Turkije en China injecteerden broodnodige liquiditeit de sector in en het heeft voorraden weggewerkt waardoor de verhouding tussen vraag en aanbod nu weer gunstiger is voor de kwekers. Als die Turkse markt er niet was geweest dan waren er in Europa veel bomen blijven staan die langere tijd voor prijsdruk hadden gezorgd. Het lastige is dat je niet kunt bouwen op die markten. Zo grillig als het de afgelopen jaren is gegaan, zo grillig zullen die markten zich blijven gedragen.”

Kennis kopen

Kohlmann wijst op de economische crisis waarin Turkije nu verkeert, die er waarschijnlijk toe zal leiden dat de aandacht in dat land nu even niet uitgaat naar het uit de grond stampen van grote projecten en daarbij bomen aanplanten. En China, dat koopt planten maar is vooral uit op kennis zodat ze zo snel als mogelijk de eigen productie kunnen opschroeven. „In een lezing gaf een directeur van een Chinese bank aan dat het productieniveau nog is wat het hier vijftig zestig jaar geleden was. Per ha landbouwgrond wordt maar 30 procent geproduceerd van wat in Europa wordt behaald. Maar het land is een groeieconomie, er ontstaat welvaart en de monden moeten worden gevoed. De productie moet dus omhoog. En daar kopen ze kennis voor in. En krijgen ze het niet in Europa, dan halen ze het wel in de VS of Australië. Dus, zei die bankier, profiteer er nu nog maar van. En dat zie je ook in de boomkwekerij. Orders die komen gaan over een deel plantmateriaal en over een deel kennis. Het is dus echt kennisoverdracht die plaatsvindt. De bedrijven die daar nu in meekunnen, die kunnen daar nog mooi van profiteren.”

> Meer over de analyse van Björn Kohlmann over ontwikkelingen in de boomkwekerijsector leest u in De Boomkwekerij nummer 14 van vrijdag 6 juli.

https://www.hortipoint.nl/deboomkwekerij/bjorn-kohlmann-nieuwe-markten-blijven-zich-grillig-gedragen/

Naar het overzicht

GROWFIRM  |  Veenmos 23  |  5427HN  |  Boekel  |  T: +31 6 2494 8191  |  info@growfirm.nl